Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Mendurance

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken

Mendurance of langeafstandswedstrijd is een wedstrijd waarbij een uitgezette route zo snel mogelijk afgelegd dient te worden en waarbij aan het eind van de rit het paard of de paarden fit to continue is/zijn. Dat houdt in dat het paard achteraf in gezonde toestand nog door kan gaan. Voor, tijdens en na de rit worden de paarden regelmatig gecontroleerd op oververmoeidheid, hartslag en kreupelheid. Bij mendurance worden vrijwel dezelfde regels gehanteerd als bij endurance.

Organisatie

De eerste georganiseerde mendurancewedstrijden werden gereden rond 2003. Mendurance is nog niet aangesloten bij de KNHS. Voor mendurance geldt in 2007 nog een proefreglement en er is geen startkaart nodig voor Mendurance in 2007. Na 2007 dienen deelnemers lid te zijn van de KNHS Endurancevereniging, met uitzondering van diegene die mee doen aan de kennismakingsklasse. In 2007 starten alle deelnemers in klasse I.

Deelnemers

Er is een aantal eisen gesteld in het proefreglement waaraan moet worden voldaan.

Menners

 • Minimale leeftijd van de menner is 16 jaar, voor de groom is dit 14 jaar.
 • Rijden zonder groom is niet toegestaan, er dient minimaal 1 groom aanwezig te zijn.
 • Tijdens de wedstrijd mag alleen de menner het rijtuig besturen, de groom mag wel het paard aan de hand begeleiden.
 • Menner en groom horen een volgens veiligheidsnorm EN1384 goedgekeurd hoofddeksel of cap te dragen.
 • Menner en groom dienen de start- en finishlijn op het rijtuig te passeren. Twee kilometer voor de P/A, vetgate of finish mag er niet onnodig stil worden gestaan. Alleen om op te stappen of voorrang te geven aan verkeer.
 • Bij de P/A staat de groom voor de aanspanning en zal aanwijzingen opvolgen van de veterinair of assistenten.
 • Gebruik van hartslagmeter is toegestaan, behalve tijdens de keuringen.
 • Gebruik van mobiele telefoon is functioneel toegestaan.
 • Bewust galopperen op de verharde weg zal tot diskwalificatie leiden.
 • Assistentie van derden is alleen toegestaan bij het hulp bieden als een paard ten val is gekomen of het rijtuig is omgevallen, bij het vastzetten van een los ijzer of bij het verstrekken van water om te koelen.

Paarden

Er bestaat een minimale leeftijd van de paarden in de volgende klassen:

 • Kennismakingsklasse – 4 jaar
 • Klasse I – 4 jaar
 • Klasse II – 5 jaar
 • Klasse III – 6 jaar
 • Klasse IV – 6 jaar

Voor deelname met drachtig of zogende merries kan gelden de volgende regels:

 • Klasse I en II: maximaal 4 maanden drachtig, door middel van het dekbewijs aan te tonen en niet zogend.
 • Klasse III en IV: niet drachtig en niet zogend.

De keuze van het rijtuig en het harnachement is vrij, mits veilig en er dient gereden te worden met een geremde wagen of met een broek. Voor de groom dient er een veilige zit of staanplaats aanwezig te zijn. Na de start mag de samenstelling niet meer worden gewijzigd. Bij gelijk uitziende paarden moeten deze gemarkeerd worden, zodat ze te identificeren zijn.

Wedstrijd

Er zijn verschillende rubrieken:

 • Pony’s enkelspan
 • Pony’s tweespan of meerspan
 • Paarden enkelspan
 • Paarden twee- of meerspan

Een paard heeft, onbeslagen, een minimale stokmaat van 1,48 meter. Het grootste paard bepaalt de rubriek waarin mag worden deelgenomen.

Bij twee- of meerspan bepaalt het minste paard van de aanspanning de plaatsing in het klassement. Wedstrijden worden gereden op snelheid. Voor de kennismakingsklasse wordt geen klassement opgemaakt, in de overige klassen is ex aequo plaatsing niet mogelijk. Op basis van hartslag wordt dan gekeken wie er de laagste hartslag heeft, eventueel na een herkeuring.

Parcours

Het parcours is gemarkeerd en elke deelnemer krijgt een routekaart mee. Bij afwijken van het parcours dient de fout te worden hersteld. Rond elke 10 kilometer is er een afstandsaanduiding gezet. Op twee en één kilometer voor de P/A controle, vetgate en finish staan ook afstandsaanduidingen. Tenminste iedere dertig kilometer is er een verplichte rust met een veterinaire controle. De minimale snelheid in klasse I voor pony’s is 6 kilometer per uur, voor paarden is dit 8 kilometer per uur. Bij een snelheid van 15 kilometer per uur wordt de aanspanning uitgesloten van verdere deelname.

De volgende afstanden worden gereden per klasse:

 • Kennismakingsrit – 10 t/m 29 kilometer
 • Klasse I – 10 t/m 29 kilometer
 • Klasse II – 30 t/m 59 kilometer
 • Klasse III – 60 t/m 89 kilometer
 • Klasse IV – meer dan 89 kilometer

Keuringen

Vooraf

 • Controle van de veterinaire kaart met deelname nummer
 • Controle van de benodigde entingen (paspoort of entingsboekje)
 • Controle van de leeftijd
 • Controle van de ademhaling
 • Controle van het bloedcirculatiesysteem
 • Controle van de slijmvliezen
 • Controle op drukkingen en mondhoeken
 • Beoordeling van de algehele conditie, waarbij het paard op darmgeluiden wordt gecontroleerd en zonodig getemperatuurd wordt
 • Controle op kreupelheid, waarbij de paarden aan de hand worden gemonsterd in stap en draf
 • Controle van de hoeven en het beslag
hartslagmeting tijdens een veterinaire controle

Tijdens

 • P/A-controle in Klasse I; polscontrole, waarbij de rijtijd doorloopt
 • Vetgate in klasse II, III en IV met verplichte pauze
 • Onaangekondigde keuringen (vliegende controles)

Finish en nakeuring

Hierbij wordt de polsslag genoteerd bij binnenkomst. Bij Klasse II loopt de rijtijd door als de polsslag hoger is dan 64 per minuut. Na een kwartier mag je het paard opnieuw aanbieden voor controle hierop. Bij de overige klassen stopt de rijtijd bij binnenkomst en mag men het paard na een half uur opnieuw aanbieden voor de nakeuring.

Bij de nakeuring wordt de algehele conditie beoordeeld, er wordt gekeken naar drukkingen of verwondingen en het paard wordt in stap en draf beoordeeld op kreupelheid.

Promotie

Menners kunnen door middel van hun prestatie winstpunten krijgen, deze worden geregistreerd. Met drie winstpunten kan je over naar een hogere klasse, maar dit is niet verplicht.

Bronnen, referenties en/of voetnoten