Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Leadline

Uit Bokt
Appaloosa in jog tijdens de Leadline Pleasure

.

Het westernonderdeel leadline is een onderdeel voor kinderen die nog niet zelfstandig mogen of kunnen starten. Via dit onderdeel kunnen ze kennismaken met de wedstrijdsfeer en hoe alles in zijn werk gaat.


Wat is leadline?

Veel paarden vinden wedstrijden toch wel erg spannend, en willen er nog wel eens vandoor gaan, of erg gevoelig zijn voor de spanning van hun berijder. Bij leadline kunnen kinderen op een veilige manier kennismaken met het wedstrijdrijden. Zij worden namelijk ten allen tijden vergezeld van een begeleider, die extra controle heeft over het paard via een touw dat aan een halster onder het hoofdstel is bevestigd.

De term 'leadline' is eigenlijk een voorvoegsel. Er wordt bijvoorbeeld Leadline Western Pleasure uitgeschreven, en soms ook Leadline Western Horsemanship. Deze eerste lijkt veel op de reguliere pleasure: de combinatie showt zichzelf op de hoefslag, en toont de walk en jog. Daarnaast wordt er ook een reverse, halt en back up gevraagd.

Bij leadline bevindt de begeleider zich links van het paard, ter hoogte van de schouder. Net als in de showmanship at halter draagt men de leadline in de rechterhand, met het uiteinde in de linkerhand. Wanneer er een backup wordt gevraagd, draait de begeleider zich om. Hij of zij kijkt dus altijd in de looprichting van het paard.

Het is leuk als de kleding op elkaar is afgestemd!

De jurering

Dat er een begeleider naast het paard loopt, wil niet zeggen dat leadline een ponyritje op de kermis is. De judges letten namelijk zeer streng op de hulpen die het kind geeft. Regel nummer één is dat het kind het altijd eerst zelf moet proberen, en de begeleider moet het paard ook de kans geven om te reageren. Pas dan is het de begeleider toegestaan om te helpen. Doet het kind geen poging om de gevraagde manoeuvre zelf uit te voeren, dan zullen er zeker strafpunten toegekend worden.

Uiteraard moet het kind stevig in het zadel zitten met een rechte rug. De teugels zijn in twee handen. De kledingvoorschriften zijn hetzelfde als bij ieder ander onderdeel. Omdat het jonge kinderen betreft, hebben een aantal verenigingen als regel dat het kind een cap moet dragen. Er mag naar keuze ook een hoed worden gedragen, maar een cap is meestal wel toegestaan. Verder is het voor het plaatje natuurlijk leuk als begeleider en kind de kleding op elkaar afstemmen.

Tenslotte moet het plezier er natuurlijk vanaf spatten: wedstrijdrijden is leuk!Leeftijd

De minimum- en maxmimumleeftijden verschilt meestal per vereniging en wedstrijd. Controleer dit dus goed om teleurstellingen te voorkomen. Soms worden er ook extra eisen gesteld, bijvoorbeeld dat kinderen van 5 en 6 jaar ook een bodyprotector moeten dragen. De maximumleeftijd is meestal 10 of 11 jaar. Vanaf deze leeftijden worden de kinderen geacht zelf te kunnen starten.

Foto's

Bronnen, referenties en/of voetnoten

  • Natascha Holtrop, 'Leadline: een leuk onderdeel voor kids' in: Paints & Quarters, nr. 8, 2012, p.35