Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Jury

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken
Een combinatie staat na afloop van de proef bij de juryauto.
Een jury is belast met het beoordelen van de prestaties van deelnemende combinaties tijdens een wedstrijd. Verder houdt de jury toezicht op de naleving van de reglementaire bepalingen bij de rubrieken waarvoor hij is aangewezen. Een jury kan overgaan tot uitsluiting of diskwalificatie van een combinatie.

Een jurylid is een official die erkend is door de KNHS en met zijn of haar bevoegdheid is opgenomen in de officiallijst van de KNHS. Een jury kan uit 1 of meerdere leden bestaan. Wanneer er meerdere leden zijn opgenomen in de jury wordt er door de wedstrijdorganisatie één persoon als juryvoorzitter aangesteld.

Algemeen

Een jurylid wordt uitgenodigd door de wedstrijdorganisatie van een vereniging om te komen jureren tijdens een wedstrijd. Juryleden beoordelen tijdens de wedstrijddag de prestaties van combinaties. Naast het beoordelen van de prestatie van de combinatie heeft een jurylid ook de taak te controleren of de reglementen van de KNHS worden nageleefd. Hiernaast is het jurylid ook verantwoordelijk voor het behandelen van problemen voor, tijdens en na de rubrieken waarin hij/zij als jurylid optreedt.

Een jurylid mag niet op treden in een rubriek waar:

 • zijn eigen paard/pony aan deelneemt
 • bloed- en aanverwanten, echtgenoten of levenspartners aan deelnemen
 • een leerling van de jury aan deelneemt

Om de bevoegdheid van jurylid te behalen moet er een opleiding gevolgd worden en moet de persoon lid zijn van een vereniging die is aangesloten bij de KNHS. Om na het behalen deze bevoegdheid te behouden moet een jurylid minimaal vijf maal per jaar een KNHS-wedstrijd jureren.

Springjury

Om de bevoegdheid tot jurylid springen te verkrijgen moet er een cursus bij de KNHS gevolgd worden. Voorwaarden zijn lidmaatschap van de KNHS, een klassering van B springen en toestemming van de desbetreffende regio waarbij de persoon is aangesloten.

Dressuurjury

Om de bevoegdheid tot jurylid dressuur te krijgen moet er een cursus bij de KNHS gevolgd worden. Dit kan door middel van een inschrijfformulier dat wordt verzonden naar de KNHS.

De opleiding tot dressuurjury is afgestemd op de verschillende klasses in de dressuursport. Voor de kwalificaties gelden verschillende toelatingseisen en opleidingsprogramma's. er zijn de volgende kwalificaties:

IL
beoordelen van de klasses B en L1/L2 dressuur
IM
beoordelen van de klasses B/L1/L2/M1/M2 dressuur
IZ
beoordelen van de klasses B/L1/L2/M1/M2/Z1/Z2 dressuur
Kür op muziek
beoordelen van de kür op muziek alle niveaus
LT
beoordelen van de klasses B/L1/L2/M1/M2/Z1/Z2/Intermediar I/Prix St.Georges dressuur
ZT
beoordelen van de klasses B/L1/L2/M1/M2/Z1/Z2/Intermediar I/Prix St.Georges/Intermediar II/Grand Prix/Grand Prix Special dressuur

Endurancejury

Om de bevoegdheid tot jurylid endurance te verkrijgen moet er een cursus bij de KNHS gevolgd worden. Deze cursus houdt het volgende in:

 • 3 maal een theorieles waarin het wedstrijdregelement wordt behandeld
 • een schriftelijk examen over de theorielessen
 • na het behalen van het schriftelijke examen volgt een praktijkstage [kandidaat jurylid]

Inschrijven voor de opleiding tot endurancejury gaat via een inschrijfformulier dat naar de KNHS gestuurd moet worden. Eisen voor toelating zijn:

 • affiniteit met de endurancesport
 • minimaal 21 jaar oud
 • maximale adviesleeftijd van 55 jaar
 • lidmaatschap van een vereniging aangesloten bij de KNHS

Menjury Allround

Om de bevoegdheid tot jurylid mennen allround te behalen moet er een cursus bij de KNHS gevolgd worden. Deze cursus duurt 2 jaar en wordt afgerond met een praktijkstage.

Inschrijven voor de opleiding tot menjury allround gaat via een inschrijfformulier dat naar de KNHS gestuurd moet worden. Eisen voor toelating zijn:

 • minimaal 25 jaar oud
 • maximale adviesleeftijd van 55 jaar
 • wedstrijdklassering van minimaal L+1 dressuur in de mensport of klasse 2 sgmw
 • voor klasse 4 een aantal jaren werkzaam als 123jurylid daarna op advies van de disciplinecommissie doorstromen.

Jury aangespannen sport

Om de bevoegdheid tot jurylid aangespannen sport te behalen moet er een cursus bij de KNHS gevolgd worden. Een jurylid aangespannen sport beoordeelt Tuigpaarden, Hackney's en Tuigpaarden van het Friese Ras.

Inschrijven voor de opleiding tot jury aangespannen sport gaat via een inschrijfformulier dat naar de KNHS gestuurd moet worden. Eisen voor toelating zijn:

 • minimaal 25 jaar oud
 • intakegesprek
 • maximale adviesleeftijd van 55 jaar

Voltigejury

Om de bevoegdheid tot jurylid voltige te verkrijgen moet er een cursus bij de KNHS gevolgd worden. Inschrijven voor de opleiding tot voltigejury gaat via een inschrijfformulier dat naar de KNHS gestuurd moet worden. Cursisten moeten minimaal 18 jaar zijn en lid zijn van een vereniging die is aangesloten bij de KNHS.

Promoveren en Bijscholen

Als jurylid dressuur is er mogelijkheid tot promoveren naar een hogere kwalificatie. Dit kan door een opleiding te volgen die bij de kwalificatie naar keuze hoort.

Bijscholing van de juryleden vindt ieder jaar plaats. Deze bijscholingen zijn verplicht en de juryleden worden persoonlijk door de KNHS uitgenodigd.

Bronnen, referenties en/of voetnoten

 • Algemeen Disciplineregelement KNHS, 2007
 • Disciplineregelement Dressuur KNHS, 2007
 • Disciplineregelement Springen KNHS, 2007
 • http://www.knhs.nl