Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Rhinovirus

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken
Voorbehoud medisch
Let op: Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij twijfel over de gezondheid van je paard altijd een dierenarts!


Het rhinovirus is een verkoudheidsvirus en mag niet verward worden met het rhinopneumonie virus.

Oorzaak of etiologie

Er zijn 3 verschillende typen rhinovirussen bekend die ziekte kunnen veroorzaken bij paarden. De rhinovirussen behoren tot de familie van de picornaviridae, in tegenstelling tot het virus dat rhinopneumonie veroorzaakt dat tot de herpesviridae behoort. Rhinovirussen komen overal ter wereld voor. Ongeveer 80% van de paarden van 5 jaar of ouder heeft antistoffen tegen deze virussen en is er dus ooit mee in contact geweest.

Ziekteverloop of pathogenese

De paarden raken besmet door direct contact of door het inademen van virusdeeltjes. Dit leidt tot vermenigvuldiging van het virus in de bovenste luchtwegen. De aandoening geneest meestal spontaan binnen vijf tot zeven dagen. Het paard is vervolgens immuun tegen dit type rhinovirus maar kan nog wel ziek worden van de andere 2 typen.

Symptomen

De ziekte veroorzaakt milde ademhalingssymptomen of verloopt zonder symptomen. Voor paarden die zware prestaties moeten leveren zoals dravers of renpaarden kan dit tot prestatieproblemen leiden. Andere paarden ondervinden meestal weinig hinder van de infectie. Sommige paarden krijgen lichte koorts en gaan hoesten. Vaak hebben de paarden ook een grote hoeveelheid neusvloei die in eerste instantie helder is, maar al snel meer etterig wordt.

Diagnose

Er kan een diagnose gesteld worden door middel van serologie. Men neemt dan bloed op het moment dat het paard ziek is en twee weken later opnieuw. Als de antistoffen tegen rhinovirussen sterk gestegen zijn weet men dat dit virus waarschijnlijk de oorzaak van het probleem was. In de praktijk wordt dat erg weinig gedaan omdat het weinig praktisch nut heeft.

Behandeling

Een paard met ademhalingssymptomen en koorts heeft tijdelijk rust nodig tot alle tekenen van ziekte verdwenen zijn. In de meeste gevallen is antibiotica niet nodig.

Preventie

Er zijn geen vaccins beschikbaar tegen dit virus. Wel kan men direct contact met onbekende paarden zoveel mogelijk proberen te vermijden.

Foto's

Bronnen, referenties en/of voetnoten

  • Cursus virale ziekten van het paard, door Prof. Dr. H. J. Nauwynck, UGent



Bij dit artikel ontbreken afbeeldingen.

We zijn specifiek op zoek naar: afbeelding van het virus

Als je dit artikel aan wilt vullen kun je op bewerk klikken om je kennis aan dit artikel toe te voegen.