Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Zijgang

Uit Bokt

Onder zijgangen worden bewegingen van het paard verstaan waarbij de voor- en de achterbenen in twee hoefslagen lopen. Een aantal oefeningen worden gevraagd in dressuurwedstrijden, maar ze zijn ook handig om je paard goed aan het been te maken en om de souplesse te verbeteren.

Wijken

Wijken

Wijken voor de kuit is de eerste oefening bij het werk op twee hoefslagen en is een introductie op de zijgangen. Het hoort bij de ontspanningsoefeningen, dient om het paard losser en soepeler te maken en heeft als grootste doel het gehoorzaam maken voor de eenzijdige, zijwaartse hulpen. Wijken voor de kuit heeft weinig tot geen verzamelend effect.

Het paard loopt voorwaarts/zijwaarts in een schuine lijn en moet recht blijven in het lichaam met slechts een lichte binnenstelling en werkelijk overkruisen, dat wil zeggen het binnenbeen moet voorbij de afdruk van het buitenbeen neergezet worden.

Wanneer een paard voldoende balans heeft om aan de buitenteugel over de binnenhoefslag te lopen, kan begonnen worden met het vragen van enkele passen wijken vanaf de binnenhoefslag. Hoe je moet wijken voor de kuit kun je hier lezen.

In de klasse L1 wordt minimaal 5 meter wijken gevraagd en in de klasse L2 wordt 10 meter wijken gevraagd.

Schouderbinnenwaarts

Schouderbinnenwaarts

Bij schouderbinnenwaarts is het paard licht naar binnen gesteld en is het gebogen van nek tot staart. De beenzetting loopt over 3 sporen. Het binnenachterbeen wordt midden onder de massa gebracht en volgt het zelfde spoor als het buitenvoorbeen.

Het is belangrijk dat bij de inzet de voorbenen van de hoefslag geleid worden en dat de achterbenen op de hoefslag blijven lopen. Uitzwaaien met de achterhand wordt als een grote fout beschouwd.

Afhankelijk van de oefening die volgt na de schouderbinnenwaarts wordt het paard weer rechtgesteld met behulp van de buitenteugel en het binnenbeen door de voorhand weer voor de achterhand te plaatsen. Als er een wending volgt na de schouderbinnenwaarts (bij B door een S van hand veranderen) wordt er niet rechtgesteld. Op het einde van de lange zijde wordt het paard wel rechtgesteld want de oefening duurt tot de hoekletter (6 meter uit de hoek) en een hoek wordt pas 3 meter na de letter ingezet (theoretisch).

Doel van de oefening is het verbeteren van de souplesse, de balans en het controleren van de voorhand. Met schouderbinnenwaarts worden de achterbenen verder onder de massa gebracht waardoor er meer gewicht van de voorhand wordt overgenomen op de achterhand. De oefening heeft een versterkend en verzamelend effect. Daarnaast is het de meest geschikte oefening om een paard recht te richten.

Hoe je de oefening schouderbinnenwaarts uitvoert, wordt hier uitgelegd.

Schouderbinnenwaarts wordt gevraagd vanaf de klasse M1.

Travers

Travers

De definitie van travers is achterhand-binnenwaarts waarbij het lichaam in de richting van de beweging gebogen wordt. De hoek die het lichaam maakt met de hoefslag is ongeveer 30°. De voorbenen blijven op de hoefslag en de achterbenen komen naar binnen zodat het paard over 4 sporen loopt. Tijdens de oefening is het paard gebogen om het binnenbeen van de ruiter terwijl het zelf recht vooruit kijkt. Er wordt een grote buiging in het lichaam gevraagd maar slechts een lichte stelling van het hoofd naar binnen.

Doel van de oefening is het onder de massa brengen van het buitenachterbeen waardoor de oefening een versterkend en verzamelend effect heeft. Door het rijden van travers wordt nog meer gewerkt aan rechtrichten, souplesse en balans.

De travers wordt als oefening gereden in de M2 en Z-proeven maar dient vooral als voorbereiding op het appuyement, vandaar dat travers vanaf ZZ-L niet meer gevraagd wordt.

Hoe je travers rijdt wordt hier uitgelegd.

Travers wordt gevraagd vanaf de klasse M2.

Renvers

Het paard loopt op 2 hoefslagen en op 4 sporen (alle benen zijn te zien). Het is gelijkmatig gebogen in een hoek van 30 graden in de richting waar het heen gaat. De achterhand blijft op de hoefslag, de voorhand wordt naar binnen gereden. Renvers is dus travers in spiegelbeeld.

Doel van de oefening is het verbeteren van de souplesse en de verzameling van het paard. Tevens is het een voorbereiding op het appuyeren.

Hoe je renvers rijdt wordt hier uitgelegd.

Renvers wordt in de wedstrijdsport niet gevraagd.

Appuyeren

Het paard loopt voorwaarts-zijwaarts, gebogen over 2 hoefslagen. Het is gebogen in een hoek van 30 graden in de richting waar het paard zich heen beweegt. Een appuyement is in feite niets meer dan travers op de diagonaal.

Doel is het verbeteren van de souplesse, de verzameling en de gedragenheid van het paard.

Hoe je moet appuyeren kun je hier lezen.

Het appuyement wordt gevraagd vanaf de klasse Z1.


Bronnen, referenties en/of voetnoten

  • Handboek voor de ruiter, Holzel & Plewa