Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Trichinellose

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken
Voorbehoud medisch
Let op: Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij twijfel over de gezondheid van je paard altijd een dierenarts!


Trichinellose is een ziekte die redelijk zeldzaam is bij paarden in onze streken. De ziekte wordt veroorzaakt door larven van een varkensparasiet.

Oorzaak of etiologie

Trichinellose wordt veroorzaakt door de larven van Trichinella, een rondworm, van vele diersoorten en/of de mens. Er bestaan 11 soorten Trichinella, waarvan T. spiralis de meest bekende is. Deze komt het vaakst voor bij varkens, maar af en toe ook bij paarden.

Ziekteverloop of pathogenese

De Trichinella verschilt nogal van lengte, hij is vaak enkele millimeters lang. Hij leeft in de dunne darm van de gastheer. Mannelijke èn vrouwelijke wormen zorgen voor levende larven (levendbarend), welke op trektocht door het lichaam gaan. Uiteindelijk nestelen ze zich ergens in een spiergroep, waar zich een soort kapsel om de larve heen vormt. Deze kan hier jarenlang overleven.

Wanneer een volgende gastheer besmet vlees eet, zullen er uit de ingekapselde larven weer wormen groeien in de dunne darm en begint de cyclus van voren af aan. Er bestaan twee cycli van Trichinella-overdracht, namelijk

  • Besmette wilde dieren besmetten elkaar
  • Landbouwhuisdieren raken besmet

Mensen kunnen via beide manieren besmet worden, door (te) rauw, of onvoldoende verhit vlees te eten. Varkensvlees, paardenvlees en wild zwijn zijn de grootste bronnen van besmetting. Paarden zijn geen carnivoren, maar in de praktijk blijkt dat ze toch weleens het kadaver van een besmet klein dier (zoals een muis) binnen krijgen. In Nederland is het risico om besmet te worden via deze vleessoorten erg klein.

Symptomen

Symptomen bij mensen

  • Misselijkheid
  • Braken
  • Diarree
  • Kleine laesies (= puntbloedingen) onder de nagels of onder het ooglid
  • Verschillende symptomen (zoals onder andere huiduitslag, bronchitis, oedeem) door inkapselen van larve in cyste

De incubatietijd verschilt per persoon, vaak ligt het aantal dagen tussen 1 en 40. Na jaren kan er verkalking van de cystewand van de larve optreden, waaraan een chronische vorm wordt overgehouden. Dit gaat vaak gepaard met spierpijn. In hele enkele gevallen is er kans op sterfte, dit komt voornamelijk door uitputting, hartproblemen of longproblemen.

Symptomen bij dieren

Dieren vertonen geen symptomen.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door het aantonen van de parasiet in de ontlasting. Een mens of dier dat besmet is met Trichinella, scheidt de larven niet continu uit. Daarom moet de ontlasting van drie achtereenvolgende dagen verzameld worden om de wormen uit te kunnen kweken.

Behandeling

Beschrijf hier welke behandeling het paard nodig heeft om beter te worden.

Preventie

  • Vlees voor consumptie invriezen, langer dan 10 dagen. (bij - 20 *C vriezen de larven kapot)
  • Controle van vlees bij de slager op aanwezigheid van larven
  • Vlees voldoende verhitten en lang genoeg bakken

Foto's

Bronnen, referenties en/of voetnoten


Dit artikel is incompleet en moet nog verder inhoudelijk worden ingevuld.

We zijn specifiek op zoek naar: algemene informatie

Als je dit artikel aan wilt vullen kun je op bewerk klikken om je kennis aan dit artikel toe te voegen.