Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Schuilstal

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken
Een schuilstal
Schuilstal1.jpg

Een schuilstal is een stal waar een paard zelf in- en uit kan lopen. Voor een paard dat 24 uur per dag buiten staat is het fijn om een droge en beschutte plek te hebben. In verband met de wind is het gunstig om de opening van de schuilstal op het oosten te maken. Let op dat de stal groot genoeg is wanneer meerdere paarden er gebruik van moeten maken. Voer daarom liever niet in de stal. In geval van voernijd kan een onderdanig paard klem komen te zitten. Een schuilstal is eenvoudig zelf in elkaar te zetten, terwijl er ook kant- en klare containers te koop zijn.

Wanneer toestemming voor schuilstal

In Belgie is het hebben van een schuilstal (of stal op redelijke afstand) verplicht. In Nederland is dit niet het geval, integendeel. In Nederland is het verboden te bouwen op land waar geen zogenaamd bouwblok op ligt. Een bouwblok is een stuk grond dat in het bestemmingsplan is aangewezen als zijnde grond waar op gebouwd mag worden. Weiland heeft vrijwel nooit een bouwblok. Als het dat wel heeft, dan staat er tien tegen één ook een boerderij op. Of er een bouwblok rust op een weiland kan je bij het kadaster of bij de gemeente navragen. Geen bouwblok betekent dat je geen stal mag bouwen, óók geen containerstal of andere verplaatsbare constructie.

Afhankelijk van de gemeente kán er een verordening zijn dat een boer ontheffing krijgt voor het plaatsen van een schuilgelegenheid als hij aan kan tonen dat hij zijn (jong)vee niet tijdig binnen kan halen bij noodweer. Bijvoorbeeld als zijn weilanden waar hij zijn (jong)vee weidt kilometers van zijn boerderij afliggen. Als je wél een bouwblok bij je weiland hebt, dan mag je binnen dat bouwblok (meestal) wel bouwen. Hiervoor moet je vaak een bouwvergunning aanvragen. Soms mag je ondanks de aanwezigheid van een bouwblok tóch niet bouwen. Dat kan zijn omdat het bouwblok al 'vol' is, want meestal mag maar 60% van de oppervlakte bebouwd worden. Of dat kan het geval zijn als het bestemmingsplan bv woonbestemming aangeeft, en stallen is agrarische bestemming. Soms kan je het voor elkaar krijgen het bestemmingsplan te laten wijzigen.

Je kunt bij je gemeente navragen wat wel en niet is toegestaan. Door alle gemeentes wordt gecontroleerd, soms door middel van luchtfoto's. Illegaal bouwen kan ertoe leiden dat je je stal moet afbreken én een fikse boete toe krijgt.

Bij dit artikel zijn nog geen bronnen vermeld of is de bronvermelding niet op de juiste manier gebeurd. Als je dit wilt verbeteren kun je op bewerk klikken.