Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

Promotie en degradatie (springen)

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken

Op 1 april 2009 is het nieuwe Disciplinereglement Springen ingegaan en per deze datum is ook gestart met Flexibel springen. Flexibel springen houdt in dat een combinatie reglementair kan starten in meer dan één klasse.

Inschaling

Nieuwe combinaties worden ingeschaald mbv de gemeenschappelijke resultaten van paard en ruiter.

Een ruiter die voor het eerst aan een springwedstrijd (klasse B) deel wil nemen, dient minimaal 1 winstpunt in de dressuur behaald te hebben. Dit dient niet noodzakelijk met het zelfde paard te zijn als waarmee gesprongen wenst te worden. Voor deelname aan een BB-springwedstrijd dient geen winstpunt behaald te worden.

Houders van een FNRS-startkaart die in de dressuurklasse B een winstpunt behaald hebben en het C4 diploma van de FNRS gehaald hebben, mogen deelnemen aan de rubrieken BB en B van KNHS-wedstrijden. FNRS-startkaarthouders mogen zonder dresuurwinstpunt en FNRS diploma C4 deelnemen aan een BB rubriek.

Per 1 april 2009 kan een combinatie in de gemeenschappelijk hoogste klasse en de één klasse lager geregistreerd staan. In beide klassen worden de winst- en verliespunten geregistreerd.

Promotie

Promotie naar een hogere klasse vindt plaats bij het behalen van een bepaald aantal winstpunten.

Promotie naar een hogere klasse mag na het behalen van 10 winstpunten en moet bij 40 winstpunten. Uitzonderingen op deze regel zijn:

 • deelnemers met maar 1 actieve startkaart in het springen hebben niet langer de verplichting om te promoveren naar een hogere klasse. Wanneer een 2e startkaart aangevraagd wordt, vervalt deze mogelijkheid en is de combinatie bij een stand van meer dan 40 winstpunten verplicht meteen te promoveren. Starten in een lagere klasse blijft mogelijk.
 • in de klasse ZZ worden maximaal 40 winstpunten geregistreerd en promotie is niet verplicht. Starten in het Z blijft toegestaan.
 • in de klasse 1m40 is geen winstpuntenregeling meer van toepassing
 • wanneer in een bepaalde klasse het maximaal aantal winstpunten is behaald maar de combinatie mag nog niet promoveren vanwege de leeftijd van het paard, mag de combinatie in de betreffende en de lagere klasse blijven starten.

Ponydeelnemers, die rijden met een pony behorende tot de categorie A of B, mogen niet promoveren naar de klasse M en hoger. Pony’s behorende tot de categorie C mogen promoveren tot de klasse Z.

FNRS-startkaarthouders kunnen na het behalen van 40 winstpunten in de klasse B niet promoveren. Om verder te kunnen in de wedstrijdsport dient dan een KNHS-startkaart aangevraagd te worden.

Winstpunten

Het behalen van een winstpunt in het springen wordt bepaald door het aantal strafpunten dat je behaalt in het eerste parcours. Een eventuele barrage telt dus niet meer mee! Alleen in 'gewone' springwedstrijden en wedstrijden in 2 fasen kunnen winstpunten gehaald worden. Daarbij geldt als extra regel in een 2-fasen wedstrijd dat het resultaat in de 2e fase telt voor de winstpunten.

 • Klasse BB:
  • Geen winstpunten te behalen
 • Klassen B en L:
  • foutloos parcours en voldoende: 2 winstpunten
  • 1 tot en met 4 strafpunten en voldoende: 1 winstpunt

In het B en L springen wordt er dus een beoordeling van de wijze van rijden in het parcours gegeven, zie hiervoor stijlbeoordeling.

 • Klassen M en hoger:
  • foutloos parcours: 2 winstpunten
  • 1 tot en met 4 strafpunten: 1 winstpunt

Degradatie

Degradatie naar een lagere klasse moet plaatsvinden als een combinatie de stand van 10 minpunten heeft bereikt. Verliespunten worden in mindering gebracht op behaalde prestatiepunten. Degradatie gebeurt naar de naaste lagere klasse en het totaal in deze klasse wordt op 0 gezet.

Na degradatie blijft de mogelijkheid bestaan om naast de huidige klasse 1 klasse lager te starten. Daarnaast is het mogelijk om versneld te promoveren naar de klasse van waaruit gedegradeerd werd na het behalen van één winstpunt.

Een combinatie kan schriftelijk vrijwillige degradatie aanvragen nadat deze twee keer achter elkaar is uitgesloten. Dit dient schriftelijk te gebeuren en na goedkeuring gaat een terugplaatsing per direct in.

Alleen in het B springen (1.00 m) kunnen geen verliespunten worden geboekt.


Verliespunten

 • In de klasse B kunnen geen verliespunten worden gehaald.
 • Klassen L en hoger:
  • meer dan 16 strafpunten boven het aantal van de winnaar: 2 verliespunten
  • uitsluiting: 2 verliespunten

Uitzonderingen hierop zijn uitsluiting vanwege:

 • rijden van een verkeerd parcours
 • het vrijwillig verlaten van het parcours
 • kreupelheid (alleen op gezag van de jury)
 • onvoldoende beoordeling voor de wijze van rijden (klasse L)

Bronnen, referenties en/of voetnoten