Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

DNA

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken

In het DNA ligt het erfelijk materiaal van ieder organisme vast. De afkorting DNA staat voor DeoxyriboNucleic Acid oftewel desoxyribosenucleïnezuur.


DNA is bestaat uit twee strengen, die in tegengestelde richting spiraalsgewijs om elkaar gedraaid zijn (als een soort "wenteltrap"): de zogenaamde "dubbele helix". Elk van deze strengen is opgebouwd uit nucleotiden, die ieder weer bestaan uit een fosfaatgroep, een suiker (desoxyribose) en één van vier verschillende stikstofbasen. De ruggengraat (de "trapleuning") van de twee DNA-strengen wordt gevormd door de afwisselende fosfaat- en suikergroepen, terwijl de twee strengen verbonden worden door paren van stikstofbasen (de "traptreden").


De erfelijke informatie in DNA ligt opgeslagen in de volgorde van de stikstofbasen. De vier stikstofbasen die in DNA voorkomen zijn: adenine (A), guanine (G), cytosine (C) en thymine (T). Deze stikstofbasen komen paarsgewijs voor (in paren met van iedere DNA-streng één base), waarbij slechts twee mogelijkheden voor paarvorming zijn: adenine kan slechts een paar vormen met thymine, en guanine alleen met cytosine. Doordat er op iedere stikstofbase slechts één andere stikstofbase "past", kan aan de hand van één DNA-streng de basevolgorde van de andere streng (de "complementaire streng") bepaald worden. Hierdoor kan DNA gemakkelijk worden gekopieerd en worden doorgegeven aan de volgende generatie.

Bronnen, referenties en/of voetnoten


Dit artikel is een beginnetje.

We zijn specifiek op zoek naar: algemene informatie

Als je dit artikel aan wilt vullen kun je op bewerk klikken om je kennis aan dit artikel toe te voegen.