Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!

2 onderdelenwedstrijd

Uit Bokt

Ga naar: navigatie, zoeken

Bij de 2 onderdelenwedstrijd worden twee van de drie onderdelen uit de sgmw gereden in wedstrijdverband; dressuur en vaardigheid. Hierbij worden geen speciale eisen gesteld aan de wagens, men mag vanaf dit jaar ook met een tweewieler starten. Het verschil met sgmw zit in de puntentelling, die is anders . Het is wel zo dat je niet beide onderdelen moet starten, je mag ook alleen dressuur of alleen vaardigheid starten.

Dressuur

Klasse-indeling

Promotie / degradatie; in de individuele dressuur worden de volgende klassen onderscheiden:

 • Klasse B;
 • Klasse L;
 • Klasse M;
 • Klasse Z;
 • Klasse ZZ.

Elke klasse kan bestaan uit de onderdelen enkelspan, tweespan, tandem, vierspan.

Promotieregeling

Klasse B: promotie naar L mag bij 5 winstpunten en moet bij 20 winstpunten (per onderdeel).

Klasse L: promotie naar M mag bij 10 winstpunten en moet bij 30 winstpunten (per onderdeel).

Klasse M: promotie naar Z mag bij 10 winstpunten en moet bij 30 winstpunten.

Klasse Z: promotie naar ZZ mag bij 10 winstpunten en moet bij 30 winstpunten.

In de klasse ZZ worden maximaal 40 winstpunten geregistreerd.

Degradatieregeling

Degradatie naar de naast lagere klasse vindt plaats bij het bereiken van een totaal van 10 verliespunten in de huidige klasse, met dien verstande dat in de klasse L verliespunten in mindering worden gebracht tot de stand L+0 is bereikt. Degradatie van de klasse L naar de klasse B is niet mogelijk. In de klasse B bestaan geen minpunten.

Behaalde winst- en verliespunten worden geregistreerd door de KNHS, waarbij tevens de controle op startgerechtigheid plaatsvindt. Deelnemers dienen zelf ook het puntentotaal van elk door hen in wedstrijdverband uitgebracht paard bij te houden, aangezien zij er zelf voor verantwoordelijk zijn, dat zij in de juiste klasse starten. Een combinatie kan op eigen verzoek worden teruggeplaatst, nadat de combinatie twee keer achter elkaar een onvoldoende prestatie, dat wil zeggen een prestatie die aanleiding was tot het toekennen van verliespunten, anders dan het vrijwillig beëindigen van de proef, heeft getoond. Een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot terugplaatsing dient gericht te worden aan de KNHS.

Winstpunten

Voor alle klassen geldt de volgende winst- en verliespuntenregeling[1]:

Bij een totaal van 70% of meer van het max. aantal te behalen punten: 3 winstpunten

Bij een totaal van 65% tot 70% van het max. aantal te behalen punten: 2 winstpunten.

Bij een totaal van 60% tot 65% van het max. aantal te behalen punten: 1 winstpunt.

Verliespunten

Bij een totaal van minder dan 35% van het max. aantal te behalen punten: 3 verliespunten.

Bij een totaal van 35% tot 40% van het max. aantal te behalen punten: 2 verliespunten.

Bij een totaal van 40% tot 45% van het max. aantal te behalen punten: 1 verliespunt.

Verliespunten worden in mindering gebracht op de eventueel behaalde winstpunten. Wanneer er geen winstpunten (meer) geregistreerd zijn, of wanneer (nog) geen winstpunten zijn behaald worden het minpunten, met uitzondering van het het bepaalde in art. 432.5.

Een combinatie, die de ring verlaat wegens: - vrijwillig beëindigen van de proef krijgt 1 verliespunt; - uitsluiting 2 verliespunten; - diskwalificatie 3 verliespunten. Met uitzondering van het beëindigen van de proef op grond van kreupelheid.

Vaardigheid

Winstpunten

Een prestatiewagen enkelspan tijdens de vaardigheid

Klasse L

 • Foutloos parcours en voldoende voor de wijze van rijden : 2 winstpunten.
 • ½ tot en met 4 strafpunten en voldoende: 1 winstpunt.

Klasses M, Z en ZZ

 • Foutloos parcours: 2 winstpunten.
 • ½ tot en met 4 strafpunten: 1 winstpunt.

Verliespunten

 • Meer dan 14 strafpunten boven het aantal van de winnaar: 1 verliespunt.
 • Het rijden van een verkeerd parcours of het vrijwillig beëindigen 1 verliespunt.
 • Meer dan 28 strafpunten boven het aantal van de winnaar: 2 verliespunten.
 • Alle uitsluitingen, met uitzondering van kreupelheid: 2 verliespunten.

Promotieregeling

Promotie: In de klasse L mag men, zodra 10 winstpunten zijn behaald, promoveren naar de klasse M; wanneer 20 winstpunten zijn behaald is promotie verplicht. In de klasse M mag men, zodra 10 winstpunten zijn behaald, promoveren naar de klasse Z; wanneer 20 winst-punten zijn behaald is promotie verplicht. In de klasse Z mag men, zodra 10 winstpunten zijn behaald promoveren naar de klasse ZZ; wanneer 20 winstpunten zijn behaald is promotie verplicht. Tandems en vierspannen zijn niet verplicht te promoveren. In de klasse Z worden voor tandem en vierspannen maximaal 40 winstpunten geregistreerd. In de klasse ZZ worden maximaal 40 winstpunten geregistreerd.

Degradatieregeling

Verliespunten worden in mindering gebracht op behaalde winstpunten. Wanneer er geen winstpunten meer geregistreerd zijn of wanneer men nog geen winstpunten heeft behaald, worden het minpunten. Bij een totaal van 10 verliespunten volgt terugplaatsing naar de lagere klasse. Een combinatie kan op verzoek worden teruggeplaatst nadat de combinatie twee keer achter elkaar is uitgesloten. Een verzoek tot degradatie dient schriftelijk te worden ingediend bij de KNHS. In de klasse L worden geen minpunten geregistreerd.

Leeftijden deelnemers.

 • Paarden: enkelspan 12 jaar
 • Paarden: twee-, vierspan en tandem 16 jaar
 • Pony’s: enkelspan 12 jaar
 • Pony’s: tweespan 14 jaar
 • Pony’s: vierspan en tandem 16 jaar

Spoorbreedte van de wagens

 • Wijzigingen per 1 januari 2013 Als spoorbreedte wordt minimaal 125 cm. geadviseerd. Vanaf 2013 is deze minimale spoorbreedte verplicht. De spoorbreedte wordt op de grond, bij de achterwielen gemeten.

De spoorbreedte van de rijtuigen tijdens Dressuurwedstrijden is vrij voor alle aanspanningen. Voor alle A-pony aanspanningen geldt dat de minimale spoorbreedte van het rijtuig 110cm. moet zijn tijdens Vaardigheidwedstrijden. Voor alle overige aanspanningen geldt dat de spoorbreedte van het rijtuig tenminste 125cm. moet zijn tijdens Vaardigheidwedstrijden. De spoorbreedte wordt gemeten vanaf de grond bij de achterwielen

Foto's

Bronnen, referenties en voetnoten

 1. Disciplinereglement Mennen (versie 2). Vastgesteld op 15 januari 2007 door de KNHS Ledenraad - inwerkingtreding op 01 april 2007 21 - 110