Adverteren op Bokt.nl

Met Bokt.nl recht op uw doelgroep af

Bokt.nl is de grootste online paarden community ter wereld en is als zodanig een erg interessant medium om Nederlandstalige paardenliefhebbers te bereiken. In een op Bokt.nl afgenomen enquête kwam het volgende profiel van ‘de Bokker’ naar voren. De gemiddelde bezoeker is een vrouw van 24 jaar met een HBO-opleiding. Zij is in het bezit van een eigen paard, voornamelijk actief in de dressuursport en besteedt zo’n 18 uur per week aan de paarden. Het paard staat even vaak op een pensionstal als thuis gestald en per maand wordt 350 euro uitgegeven aan paardgerelateerde zaken. Zo’n 7 uur per week is ze actief op Bokt.nl.

De bezoekers in cijfers

 • 25% van de bezoekers is professioneel of als vrijwilliger met paarden bezig
 • 73% heeft een eigen paard, 36% heeft meer dan één paard
 • 35% heeft de paarden aan huis staan
 • Het gemiddeld budget voor paardgerelateerde uitgaven bedraagt 370 euro per maand
 • Eén op de drie gebruikers besteedt meer dan 500 euro per maand aan het paard
 • 35% van onze bezoekers is niet te bereiken via een paardgerelateerde organisatie
 • Een kwart van de bezoekers is niet te bereiken via de paardenbladen

De mogelijkheden

medium banner

pakket brons:

Uw banner wordt 400.000 keer per maand getoond aan bezoekers welke geïnteresseerd zijn in paarden. Uw banners zijn zichtbaar op de volgende locaties:
 • Medium banner op de hoofdpagina en Bokt.nl Markt;
 • Leaderboard onderaan iedere pagina van een forumdiscussie en onder de eerste post op iedere pagina van de forumdiscussies;
 • Targeting, bijvoorbeeld extra inzet op een forum naar keuze passend bij uw campagne waar uw banner extra onder de aandacht wordt gebracht.
Tarief: € 700,- per maand. Bij afsluiting van een jaarcontract geldt een korting van 15%

Pakket Zilver:

Uw boodschap wordt 1.000.000 keer per maand getoond aan bezoekers welke geïnteresseerd zijn in paarden. Uw banners zijn zichtbaar op de volgende locaties:
 • Leaderboard onder de navigatie, een zeer in het oog springende positie op de hoofdpagina. De eerste twee dagen van de campagne wordt uw banner hier optimaal vertoond;
 • Extra aandacht op de medium banner op de hoofdpagina;
 • Medium banner op de Bokt.nl Markt;
 • Leaderboard onderaan iedere pagina van een forumdiscussie en onder de eerste post op iedere pagina van de forumdiscussies;
 • Targeting, bijvoorbeeld extra inzet op een forum naar keuze passend bij uw campagne waar uw banner extra onder de aandacht wordt gebracht.
Tarief: € 1400,- per maand. Bij afsluiting van een jaarcontract geldt een korting van 15%

Pakket Goud:

Uw boodschap wordt 2.300.000 keer per maand getoond aan bezoekers welke geïnteresseerd zijn in paarden. Uw banners zijn zichtbaar op de volgende locaties:
 • Leaderboard onder de navigatie, een zeer in het oog springende positie op de hoofdpagina. De eerste vier dagen van de campagne wordt uw banner hier optimaal vertoond;
 • Extra aandacht op de medium banner op de hoofdpagina;
 • Medium banner op de Bokt.nl Markt;
 • Leaderboard onderaan iedere pagina van een forumdiscussie en onder de eerste post op iedere pagina van de forumdiscussies;
 • Targeting, bijvoorbeeld extra inzet op een forum naar keuze passend bij uw campagne waar uw banner extra onder de aandacht wordt gebracht.
Tarief: € 2800,- per maand. Bij afsluiting van een jaarcontract geldt een korting van 15%

Pakket op maat

Naast deze standaard pakketten is het mogelijk om een pakket op maat samen te stellen, bijvoorbeeld voor de introductie van een nieuw product of voor het onder de aandacht brengen van een evenement of actie. Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

leaderboard

Contact

Wilt u weten wat adverteren op Bokt.nl voor uw bedrijf kan betekenen, wilt u een order plaatsen of heeft u vragen over een maatpakket? Neem dan contact met ons op via het email adres adverteren@bokt.nl.
Voor vragen met betrekking tot de Bokt.nl Markt verwijzen we u graag naar de betreffende helppagina.